Περίληψη έργου

Στόχος του έργου GAMBIT είναι να προσκαλέσει, να εκπαιδεύσει καλύτερα, να παρακινήσει και να διατηρήσει τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κορίτσια και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες (απομακρυσμένες περιοχές) στο σκάκι, μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των σκακιστικών συλλόγων με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών τους και την ανάπτυξη των μεθόδων εκπαίδευσής τους για τη βελτίωση της αξίας, των κινήτρων και της ανάπτυξης ιδιαίτερων δεξιοτήτων στη σκακιστική εκπαίδευση.

Το έργο υλοποιείται από 3 σκακιστικούς συλλόγους βάσης από 3 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και το Judit Polgár Chess Foundation ως οργάνωση επαγγελματιών εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν 3 συνεδρίες μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων (μία σε κάθε χώρα) & αρκετές διαδικτυακές συνεδρίες ανταλλαγής γνώσεων. Μετά από μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών των συλλόγων για την τελειοποίηση και την προσαρμογή της μεθοδολογίας εκπαίδευσης, η εκπαίδευση των συνεδριών των εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί τόσο online όσο και εκτός σύνδεσης. Το έργο GAMBIT θα ωφελήσει άμεσα 139 παιδιά από τους σκακιστικούς συλλόγους και θα βελτιώσει τις μεθοδολογίες των +20 εκπαιδευτών. Η επιτυχής επίτευξη του έργου στοχεύει:

✔ Περισσότερα παιδιά μεταξύ 7-12 ετών είναι ενεργά και ασχολούνται με τον αθλητισμό.

✔ Αυξημένος αριθμός κοριτσιών που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό.

✔ Αύξηση της κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων σε λιγότερο κεντρικές, πιο απομακρυσμένες περιοχές.

✔ Καλά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι εκπαιδευτές σκακιού με αποτελεσματική επαγγελματική εργαλειοθήκη.

✔Αναπτυγμένες ικανότητες σκακιστικών συλλόγων με εκπαιδευμένους εκπαιδευτές και βελτιωμένες μεθοδολογίες για κίνητρα και διατήρηση.

✔ Ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων & βελτιωμένες αξίες των παιδιών που λαμβάνουν μέρος σε τακτικές προπονήσεις σκακιού, με καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και σε προσωπικές / κοινωνικές καταστάσεις.

✔ Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης του σκακιού ως άθλημα, των δυνατοτήτων του στην εκπαίδευση, των οφελών για την υγεία και των δυνατοτήτων δημιουργίας μιας καλύτερης κοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο θα διαδώσει τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από βιώσιμα εργαλεία, όπως οι ιστότοποι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οργανισμών, μια παρουσίαση έργου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Σκακιού και ένα τελικό βίντεο με όλη την εμπειρία που παρουσιάστηκε σε μια τελική εκδήλωση του GAMBIT στην Ισπανία.

Συμμετέχουν:

CLUB D ESCACS LLINARS – ΙΣΠΑΝΙΑ Συντονιστής (Coordinator)

GYORI SAKK KOR, KULTURALIS ES SPORTEGYESULET – ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Partner)

POLGAR JUDIT CHESS FOUNDATION – ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Partner)

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ (Partner)

Πρόγραμμα & Ταξίδια:

Το έργο Gambit ξεκίνησε στις 1/2/2024 και θα ολοκληρωθεί στις 31/7/2025.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 3 ταξίδια στις 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα:

1ο Ταξίδι: 9-12/5/2024 – ΕΛΛΑΔΑ

2ο Ταξίδι: Σεπτέμβριος 2024 – ΟΥΓΓΑΡΙΑ

3ο Ταξίδι: Ιούνιος/Ιούλιος 2025 – ΙΣΠΑΝΙΑ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.